ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czFotoknihovna ForPes Teplice

Novinky

20.06.16 Nedělní zkoušky

Na zkoušky pořádané dle zkušebního řádu Kynologické jednoty České republiky Brno nastoupilo v neděli 19. června 2016 na cvičišti ForPes celkem 8 psovodů a 8 psů, z toho 7 našich statečných klientů a teď už kamarádů se svými pejsky složilo zkoušku ZOP a 1 dvojice z jiného klubu složila zkoušku vyššího stupně ZPU-1. Rozhodčím byl pan Jan Plšek.

Zkoušku Základní ovladatelnosti psa ZOP na známku Výborně splnili Nice Eymi z Dražovského hájku s Evou Portovou se ziskem 98 bodů, Hacker Dakam s Davidem Kubičkou se ziskem 95 bodů, Frisbee Černý vítr s Heidrun Zajíčkovou se ziskem 94 bodů, Jackub Wheaten Lulaby s Vladimírem Bernardem se ziskem 92 bodů a Merlin s Alenou Filipovou se ziskem 90 bodů. Na známku Velmi dobře a 85 bodů zkoušku vykonal Criss Porta Bohemica s Jiřím Pokorným a na na známku Dobře a 72 bodů Fallinlove Agata Mys Ecce Bull s Petrem Šnejdarem.
Naši svěřenci nám svými výkony udělali velikánskou radost a my jim ke složení zkoušek moc blahopřejeme!
Vaše Lenka


jít zpět


Správa webu