ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.cz







Fotoknihovna ForPes Teplice

Novinky

23.06.14 Zkoušky NZŘ

V sobotu, 21. června 2014, se u nás na cvičišti konaly poslední jarní zkoušky z výkonu podle Národního zkušebního řádu. Rozhodčím byl pan Bc. Vilém Babička, vedoucí zkoušek Jiří Köhr, kladečem stop Romana Plívová a figuroval Jakub Klečka. Ze šesti nastoupených dvojic zkoušky dokončilo pět. Pachové práce jsme opět vyjeli splnit do Krušných hor, kde nás tentokrát zastihlo nevlídné „psí“ počasí, poslušnosti a obrany všestranných zkoušek proběhly na cvičišti ForPes a obrany speciálních zkoušek se konaly v Oldřichovském lese.
Na zkoušku Základní ovladatelnosti psa ZZO nastoupili dvě úplné začátečnické dvojice. Naše Shih-Tzu Micra si společně s paničkou Barborou Knorrovou „z placu“ odnesla krásných 55 bodů a známku Prospěl výborně. Boxerka Daytona Flat Devils s Petrem Bubeníčkem, návštěvníci kurzů ForPes, si za 43 bodů vysloužili známku Prospěl. Oběma patří k první zvládnuté zkoušce velká gratulace!
Černobílé Border Collie - Bonnie (vlastním jménem Astute Witch Bohemia Patrix) Moniky Panznerové a Queena (vlastním jménem Dancing Queen of Borders Sweetwood) Vlaďky Kozárové splnily Zkoušku speciálního výcviku - psa obranáře prvního stupně ZPO 1 s těmito body:
Monika Panznerová a Astute Witch Bohemia Patrix – poslušnost 96 bodů, obrana 88 bodů, celkem 184 bodů a známka Velmi dobře,
Vlaďka Kozárová a Dancing Queen of Borders Sweetwood - poslušnost 91 bodů, obrana 91 bodů, celkem 182 bodů a známka Velmi dobře. Holky gratulujeme!
A posledním účastníkem jsem byla já, Lenka Knorrová a paní Hollýková (Německý ovčák Holly Jarbo). Zkoušku všestranného výcviku psa druhého stupně ZVV 2 jsme společnými silami zvládly a na stopě získaly 95 bodů, na poslušnosti 85 bodů a na obraně 93 bodů, celkem 273 bodů a známku Velmi dobře. Všem, kdo se podíleli na organizaci zkoušek, moc děkuji a těším se na další ;-)
Vaše Lenka
PS: na snímku Micra s košíkem před splněním speciálních cviků ;-)






jít zpět


Správa webu