ForPes - kynologický klub Teplice

602 769 135
733 598 789
732 407 741
Dubská 602
Teplice
info@forpes.czYoutube Forpes  Facebook Forpes

Fotoknihovna ForPes Teplice

Kurzy základní poslušnosti

Pro koho je kurz určen

Pro majitele štěňat ve věku od 6 měsíců věku u velkých a obřích plemen a od 8 měsíců věku u středních plemen a pro majitele dospělých psů, kteří potřebují zvládnout základy poslušnosti. Kurz je určen pro všechny pejsky bez rozdílu plemene.

Co je náplní kurzu

Základem je socializace psa v přítomnosti ostatních psů a lidí. "Socializací psa se rozumí osvojení a postupné rozvíjení základních forem chování, které umožní bezproblémové začlenění psa do psí i lidské společnosti." Bezpečně seznamovat štěně či mladého psa s nejrozmanitějšími situacemi, se kterými se bude v průběhu života setkávat, je z hlediska jeho vývoje velmi důležité. Předcházíme tím pozdějším konfliktům s ostatními psy i lidmi, lekavému a nevhodnému chování, které může později značně zkomplikovat vzájemné soužití. Díky socializaci pejskům umožníte harmonický rozvoj jejich povahy. Složité psí hry vedou k neustálému poměřování sil, odbourávají však skutečnou agresivitu. Většina psích honiček, chytání a pronásledování psího partnera, je bez opravdového zákusu. V psím kolektivu se upevňuje psí komunikace a utváří se správné chování psa ve společnosti ostatních psů. Pokud ovšem přijdete s již dospělým pejskem, který při setkání s cizími psy bude vztekle štěkat, bude se na vodítku vzpínat, nebo bude chtít potenciálního soupeře napadnout, poradíme Vám, co si s takovým nezbedou počít a domluvíme se na konkrétním řešení jeho chování. Čím později se totiž se socializací pejska začíná, tím náročnější a zdlouhavější cesta k dosažení chtěného výsledku Vás čeká.

Náplní tohoto kurzu je přivolání pejska v přítomnosti ostatních psů a lidí, chůze na vodítku, obraty psa u nohy za chůze i na místě, polohy psa sedni, lehni a vstaň, zdolávání základních překážek, kterými jsou kladina, houpačka, skok vysoký, kovový tunel, ale také chůze po nepříjemném terénu a materiálu, odložení, základy aportování, přerušení nežádoucí činnosti psa a další individuální potřeby majitele. Výcvik vždy zaměřujeme podle stáří, schopností a výcvikových vloh psa.

Co je třeba mít s sebou na výcvikovou lekci a co je mou povinností

Na první výcvikovou hodinu s sebou vezměte očkovací průkaz pejska. Pro pejska je vždy důležité, aby měl pohodlný obojek a vodítko asi 100 cm dlouhé z pevného materiálu (ne flexi). Dále budete potřebovat pořádnou zásobu pamlsků, pejskovo oblíbenou hračku - míček apod., sáčky na exkrementy, sportovní obuv a raději starší oblečení, dobrou náladu a chuť pracovat se svým pejskem. A pokud máte děti, vezměte je s sebou!

U dospělých psů, kteří nejsou zvyklí na ostatní psy nebo lidi doporučujeme také náhubek a šnůru s karabinou 5 až 10m dlouhou (tzv. stopovačku).

Na hodině výcviku je vždy nutné řídit se pokyny výcvikáře. Do kurzu docházejte s vyvenčeným a nenakrmeným psem. Pro případ, že pejsek vykoná svou potřebu na cvičišti, mějte u sebe zásobu pytlíků na exkrementy. S pejskem, který je nemocný (průjem, zvracení, kašel, apod.) na cvičiště nechoďte! V prostoru cvičiště je důležité dodržovat Provozní řád cvičiště, který je zveřejněn na našem webu.

Jak se do kurzu přihlásit

Telefonicky na číslech:
733 598 789 (Vodafone)
602 769 135 (Vodafone)
732 407 741 (T-Mobile)

Pokud se rozhodnete přijít je potřeba se vždy dopředu domluvit.

TERMÍN NOVÝCH NÁSTUPŮ
- MLADÍ PSI PO NAHLÁŠENÍ FORMOU SMS (INFO NA HLAVNÍ STRÁNCE WEBU) - V ÚTERÝ 25. ČERVNA 2024 V 17:00 HODIN. Z DŮVODU NEPŘEDVÍDATELNÉ SITUACE NEBO NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ MŮŽE BÝT TENTO TERMÍN ZMĚNĚN. INFO O TÉTO SKUTEČNOSTI BUDE ZVEŘEJNĚNO NA HLAVNÍ STRÁNCE WEBU NEJPOZDĚJI DNE 25. ČERVNA 2024 VE 14:00 HODIN

- STARŠÍ PSI VELKÝCH PLEMEN A PSI KONFLIKTNÍ POUZE NA ZÁKLADĚ TELEFONICKÉ DOMLUVY.

Kde a kdy se cvičí a kolik to stojí

Kurz probíhá na kynologickém cvičišti ForPes Teplice v pevně stanovenou dobu dle rozpisu tréninkových hodin. V případě účasti trenérů na jiných kynologických akcích (zkoušky z výkonu, závody, semináře apod.), nebo pokud dojde během dne k náhlému zhoršení počasí - bouřka, silný déšť nebo sněžení, velké ochlazení, mráz apod., a výcvik bude zrušen nebo přeložen na jiný termín, budete vždy o takovéto skutečnosti včas informováni na našich webových stránkách a na našem facebookovém profilu.

Do výuky Základní poslušnosti je možné se zapojit až po absolvování zvláštní nástupní hodiny pro nové zájemce (viz. Poprvé k nám). Tato nástupní hodina je povinná a je zdarma.

Kurz Základní poslušnosti v počtu 8 placených lekcí musí zájemce absolvovat nejpozději do 10 týdnů od přihlášení do kurzu. Později se lekce nenahrazují (pouze ve zcela výjimečných případech po domluvě s trenéry).

Pro pejsky mladší 10 měsíců je kurzovné stanoveno v částce 800,- Kč a pro pejsky starší 10 měsíců činí kurzovné 1000,- Kč.

Kurzovné je splatné v celkové částce 800,- Kč (nebo 1000,- Kč) před začátkem druhé lekce buď v hotovosti přímo u výcvikářky, nebo bankovním převodem na číslo účtu: 238615232/0300. Jako variabilní symbol pro bezhotovostní platbu můžete zadat číslo Vašeho telefonu. Upozorňujeme, že kurzovné je nevratné.

Tréninkové hodiny

DenHodinaKurzTrenéři
Neděle12:30 - 13:30základní poslušnostVlaďka Kozárová, Lenka Knorrová a Jindra Knorr

Lenka a Vlaďka

Správa webu